Sabtu, 25 September 2010

Menceriakan Sudut Panitia

Maklumat Patriotik
Carta Organisasi
Nilai-nilai Murni

Sekapur Sireh Seulas Pinang

Assalamualaikum, bersyukur saya ke hadrat Illahi kerana akhirnya saya berpeluang membina satu laman blog untuk Panitia Sivik & Kewarganegaraan SKBH. Tujuan blog ini diwujudkan ialah untuk berkongsi maklumat dan pengalaman dalam bidang berkaitan. Di samping itu, saya dan guru-guru lain dapat berkongsi ilmu dan berkomunikasi menerusi blog ini. Dengan keledakan ICT di dalam dunia pendidikan, PSK juga seiring langkah ke arah membestarikan pengajaran dan pembelajaran. Semoga usaha ini dapat memberi manfaat kepada kita semua khususnya guru-guru SK Bandar Hilir.